ზომა / ასაკი ასაკი წონა სიმაღლე

ახალშობილი ახალშობილი 2.3 - 3.6 კგ 55 სმ

0 - 3 0 - 3 თვე 3.6 - 5.7 კგ 55 - 61 სმ

3 - 6 3 - 6 თვე 5.7 - 7.5 კგ 61 - 67 სმ

6 - 9 6 - 9 თვე 7.5 - 9.3 კგ 67 - 72 სმ

9 - 12 9 - 12 თვე 9.3 - 11.1 კგ 72 - 78 სმ

12 - 18 12 - 18 თვე 11.1 - 12.5 კგ 78 - 83 სმ

18 - 24 18 - 24 თვე 12.5 - 13.6 კგ 83 - 86 სმ